Vetenskapligt program – Preliminärt


A1
Utställningshallen, M1
-Ej specificerad-
C1
C2
C1+C2
C3
C4
Rum 21
Rum 22
Rum 23
Rum 27, plan 2
Rum 31
Rum 32
Rum 34
Entréplan
Nalen
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
Registrering
Entréplan
08:30-10:30
Klubbmöte: Efterutbildningskommittén
08:30-10:30
Kaffe i utställningen
Utställningshallen, M1
09:30-10:30
ST-dag Palliativ Medicin
10:30-12:00
Lena Hoff; Sten Andréasson; Eva Malm
Efterutbildningskurs- Rhegmatogenous retinal detachment: Pathophysiology and its implications for treatment
10:30-12:00
Ferenc Kuhn
Efterutbildningskurs-RVO
10:30-12:00
David Epstein; Charlotte Lindberg
Efterutbildningskurs - MIGS (Micro-Invasive Glaucoma Surgery)
10:30-12:00
Mario Economou; Anders Bergström; Tobias Busch; Peter Thomassson
Lunch i utställningen
Utställningshallen, M1
12:00-13:30
Industrisymposium- Allergan: Modern glaucoma management and the role for MIGS
12:15-13:00
Ingeborg Stalmans
Industrisymposium Bayer: Patientflödet - utmaningar och möjligheter för effektiv injektionsverksamhet
12:15-13:00
Stuart McGimpsey; Elisabet Granstam
ST-dag-Neurooftalmologi- fokus på akut handläggning med falldiskussioner
13:30-15:00
Frank Träisk
Efterutbildningskurs- CVI
13:30-15:00
Marita Andersson Grönlund; Gunnar Braathen ; Anders Sjöström; Lena Jacobson; Kerstin Hellgren; Ditte de Leeuw; Susann Andersson
Efterutbildningskurs-Eye trauma: Timing of intervention and wound closure basics
13:30-15:00
Ferenc Kuhn; Otto Fricke
Kaffe i utställningshallen
Utställningshallen, M1
15:00-15:30
ST-dag-Neurooftalmologi- fokus på akut handläggning med falldiskussioner-forts
15:30-17:00
Frank Träisk
Efterutbildningskurs- Eyes, lids, syndromes and genes. What to do?
15:30-17:00
Richard Collin; Kristina Teär Fahnehjelm; Britt-Marie Anderlid; Francesco Quaranta Leoni
Efterutbildningskurs- Uveitis- a clinical approach
15:30-17:00
Sue Lightman; Beatrice Peebo
Barnklubben
17:00-18:00
Industrisympoisum- Novartis: Artificial intelligence in ophthalmology: The future is here to stay
17:15-18:00
Ursula Schmidt-Erfurth
Industrisymposium- Théa: Ocular inflammation in dry eye
17:15-18:00
Tor Utheim
Välkomstmingel i utställningshallen
Utställningshallen, M1
18:00-20:00
Morgonaktiviteter - Klicka för att se aktiviteter
-Ej specificerad-
06:30-07:30
Frukost med experten
08:00-09:00
Inger Westborg; Louise Bergman; Christina Lindén; Anders Bergström; Mario Economou; Frank Träisk; Elisabet Granstam
Välkommen!
09:00-09:15
Gästföreläsning-Severe eye injuries: Is there any benefit of delaying the vitrectomy?
09:15-10:00
Ferenc Kuhn
Kaffe i utställningen
Utställningshallen, M1
10:00-10:30
Fria föredrag - Retina, neurooftalmologi och barnoftalmologi
10:30-11:45
Fria föredrag - Kornea, lins och glaukom
10:30-11:45
Lunch i utställningen
Utställningshallen, M1
11:45-13:00
Industrisymposium- Santen:Dry Eye disease - Facts and Myths
12:00-12:45
Guy Smith
Industrisymposium- Topcon:OCT-Angio vid retinala sjukdomar och felkällor vid OCT användning
12:00-12:45
Elisabet Granstam; Gauti Jóhannesson
SOE Föreläsning- Stamcellsbehandling av åldersförändringar i gula fläcken
13:00-13:45
Hammurabi Bartuma
Ilmari Rendahlsföreläsning - Sarkoidos i synnerven
13:45-14:30
Gunnel Bynke
Kaffe i utställningen och postersession med moderator
Utställningshallen, M1
14:30-15:15
Symposium - Recent advances in treatment of amblyopia: importance of early surgery
15:15-16:15
Richard Collin; Francesco Quaranta Leoni; Maria Kugelberg; Branka Samolov
Diplomutdelning för bästa poster och bästa fria föredrag
16:15-16:20
Nationella programområden och den högspecialiserade vården
16:20-16:30
Sten Kjellström
Årsmöte
16:30-17:00
Klubbmöte: Kursgivarmöte
17:15-18:15
Bankett på Nalen
19:00-01:00
Industrisymposium: Santhera- Lebers hereditära optikusneuropati – nya diagnostiska verktyg, behandlingsmöjligheter och nytt register
08:15-09:00
Martin Engvall; Lena Jacobson; Urszula Arnljots
Öga för öga? Regionala skillnader för behandling av AMD
09:00-09:30
Tomas Bro
Kaffe i utställningen
Utställningshallen, M1
09:30-10:00
Gästföreläsning- Uveitis, the spondyloarthopathies and biologics- where are we?
10:00-10:45
Sue Lightman
Symposium- Imaging av hela ögat
10:45-12:00
Neil Lagali; Gauti Jóhannesson; David Epstein; Urban Amrén
Klubbmöte: SWEDROP
12:00-13:00
Lunch i utställningen
Utställningshallen, M1
12:00-13:00
Klubbmöte: Studierektorer
12:15-13:00
Klubbmöte: SPÖF
12:30-13:30
Ögats dag
13:00-16:00
Klubbmöte: PECARE
13:00-15:00
Klubbmöte: MRK
13:00-16:00
Klubbmöte: SPUR
13:00-17:00