Utställare

Alla dessa företag träffar du i utställningshallen:

AbbVie
Abigo Medical AB
Aleris
Alcon Sweden & Novartis Sverige AB
Allergan
Bausch & Lomb
Bayer Healthcare AB
Carl Zeiss AB
DORC Scandinavia AB
Essmed
Glaukos Sweden AB
Innova Medical
Innz Medical AB
Johnson & Johnson Vision
Medicolle
Medilens
MikronMed
Optikerförbundet
Optos PLc
Preisler Instrument AB
Rini Ergoteknik AB
Santen Pharma AB
Santhera
Thea Nordic AB
Topcon Scandinavia AB
Årgus

 

Sveriges ögonläkarförenings årsmöte 2018
Stockholm

Datum
8 oktober 2018
ST-program / Vidareutbildningskurs

9-10 oktober 2018
Huvudkonferens

Plats
Konferens:
Stockholm Waterfront
Nils Ericsons Plan 4

 

              

            

Lokala organisationskommittén
Mikael Andersson
Fatima Pedrosa Domellöf
Christina Lindén
Anders Behndig
www.swedeye.org
Berit Byström
Gauti Jóhannesson
Eva Olofsson
Daniel Kjellgren
Kontakt

Akademikonferens
Box 7059 750 07 Uppsala
018-67 15 27 / 018-67 10 03
info@ogonarsmote2017.se