Sponsorer och utställare

Vill ni medverka som sponsor eller utställare under årsmötet?

Under årsmötet finns sponsor och utställningsmöjligheter!

Välkommen att kontakta ogonarsmote2018@akademikonferens.se för mer information!


 

Sponsorer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges ögonläkarförenings årsmöte 2018
Stockholm

Datum
8 oktober 2018
ST-program / Vidareutbildningskurs

9-10 oktober 2018
Huvudkonferens

Plats
Konferens:
Stockholm Waterfront
Nils Ericsons Plan 4

 

Lokala organisationskommittén

Anne Odergren
Maria Kugelberg
Kicki Morsing
Eva Dafgård Kopp
Charlotta All-Eriksson
Stefan Lövgren

www.swedeye.org

Kontakt
Akademikonferens

Box 7059
750 07 Uppsala
 +46 18-67 15 33 eller +46 18-67 10 03
ogonarsmote2018@akademikonferens.se