Gästföreläsare

Sue Lightman

MD, Professor

Sue Lightman är professor of clinical ophthalmology vid University College London (UCL) och verksam vid Moorfields Uveitis Service där hon arbetar med uveiter hos barn och vuxna.

Utöver kliniskt arbete har hon närmare 300 publikationer och hennes forskning har bidragit till aktuell kunskap och behandling vid intraokulär inflammation. Hennes tidiga studier under 80-talet gav ny kunskap om blod-retina barriärens permeabilitet, som t.ex. att diabetes ökar blod-retinabarriärens permeabilitet men inte blod-hjärnbarriärens. Hon är dessutom mycket aktiv inom utbildning, både som kursledare och föreläsare om inflammatorisk ögonsjukdom.

Sue ger gästföreläsningen ”Uveitis, the spondyloarthopathies and biologics – where are we?” vid SÖFs årsmöte i Stockholm den 10 oktober kl.10.00 – 10.45. Hon föreläser dessutom tillsammans med Beatrice Peebo vid kursen ”Uveitis – a clinical approach” måndagen den 8 oktober kl.15.30 – 17.00. Man kan misstänka att många lätt blir förbryllade av ovanliga (och ibland vanliga) uveiter, så ta chansen att lära av Sues stora erfarenhet under SÖFs årsmöte i höst!

Ferenc Kuhn

MD, Associate Professor, Professor

Ferenc Kuhn är associate professor of clinical ophthalmolgy vid University of Alabama at Birmingham (UAB), professor of ophthalmology vid University of Pécs i Ungern, gästprofessor vid European university i Belgrad, och även kliniskt verksam som vitreoretinalkirurg i Polen och Tyskland. Dessutom är han en uppskattad föreläsare, och har varit gästföreläsare i mer än 50 länder. Utöver böcker om vitreoretinalkirurgi har han skrivit ”Ocular Trauma” och ”Ocular Traumatology”, som ofta finns på våra ögonkliniker.

Det är inom ögontrauma som Ferenc är mest känd. Han har t.ex. skapat ett nytt klassificeringssätt vid ögonskador, Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT) och är ordförande i både American Society of Ocular Trauma och i International Society of Ocular Trauma (ISOT). Missa inte möjligheten att få ta del av hans kunskap under kurserna ”Rhegmatogenous retinal detachment – pathophysiology and its implications for treatment” måndagen den 8 oktober kl.10.30 – 12.00 och ”Eye trauma: timing of intervention and wound closure basics” som han håller tillsammans med Otto Fricke, den 8 oktober kl.13.30 – 15.00.

Feren’sc gästföreläsning ”Severe eye injuries: Is there any benefit of delaying the vitrectomy?” tisdagen den 9 oktober kl. 9.15 – 10.00 kommer kanske att ändra vår traditionella syn på när man bör gå vidare med vitrektomi efter svåra penetrerande ögonskador, missa inte det!

Richard Collin

MD, Professor

Richard Collin är professor vid University College London (UCL) och kliniskt verksam vid Moorfields Eye hospital där han har byggt upp The Eyelid Tumour Oncology and Microphthalmic/anophthalmic Services. Han har över 200 publikationer och är författare till ”A Manual of Systematic Eyelid Surgery” och ”Colour Atlas of Ophthalmic Plastic Surgery”, två mycket populära praktiska steg-för-steg böcker om kirurgisk teknik.

Richard kommer att delta i kursen ”Eyes, lids, syndromes and genes. What to do?” måndagen den 8 oktober kl. 15.30 – 17.00 tillsammans med Francesco Quaranta-Leoni, Britt-Marie Anderlid och Kristina Teär Fahnehjelm. Medfödda missbildningar av bulb och ögonlock hos barn, kopplingen till några syndrom samt en uppdatering av orsakande genetiska faktorer kommer att avhandlas under kursen.

Richard deltar även vid symposiet “Importance of early surgery – recent advances in treatment of amblyopia” tisdagen den 9 oktober kl. 15.15 – 16.15, då ögonlocksförändringar, katarakt och korneala problem hos barn kommer att diskuteras av en panel bestående av våra främsta experter inom området.

Francesco Quaranta-Leoni

MD, Professor

Francesco Quaranta-Leoni, är chef för the Adnexal and Orbital Service vid Villa Tiberia Hospital i Rom. Francescos intresseområden är främst orbitakirurgi, pediatrisk okuloplastik och tumörer i ögonlock och orbita. Utöver kliniskt arbete undervisar han vid Università Campus Bio-Medico di Roma och bedriver forskning inom området.

I decembernumret av tidskriften Orbit, publicerades hans senaste artikel; “Timing of surgical correction for the treatment of unilateral congenital ptosis: Effects on cosmetic and functional results”. Detta kan du höra mer om vid SÖFs årsmöte under symposiet “Importance of early surgery – recent advances in treatment of amblyopia” tisdagen den 9 oktober kl. 15.15 – 16.15, då Francesco deltar tillsammans med en panel bestående av våra främsta experter inom ögonlocksförändringar, katarakt och korneala problem hos barn.

Utöver symposiet föreläser Francesco vid kursen ”Eyes, lids, syndromes and genes. What to do?” måndagen den 8 oktober kl. 15.30 – 17.00 då medfödda missbildningar av bulb och ögonlock hos barn, kopplingen till några syndrom samt en uppdatering av orsakande genetiska faktorer kommer att avhandlas.

 

Sveriges ögonläkarförenings årsmöte 2018
Stockholm

Datum
8 oktober 2018
ST-program / Vidareutbildningskurs

9-10 oktober 2018
Huvudkonferens

Plats
Konferens:
Stockholm Waterfront
Nils Ericsons Plan 4

 

Lokala organisationskommittén

Anne Odergren
Maria Kugelberg
Kicki Morsing
Eva Dafgård Kopp
Charlotta All-Eriksson
Stefan Lövgren

www.swedeye.org

Kontakt
Akademikonferens

Box 7059
750 07 Uppsala
 +46 18-67 15 33 eller +46 18-67 10 03
ogonarsmote2018@akademikonferens.se