Abstract

Bästa poster och bästa föredrag kommer att utses! Vinnarna uppmärksammas efter tisdagens sista session.

 

Instruktioner för inskickning av abstracts

  1. Förstaförfattaren av abstract måste vara knuten till universitet, högskola eller ögonklinik.
  2. Presentationen, antingen som poster eller fritt föredrag, ska göras av förstaförfattaren.
  3. Om förstaförfattaren får förhinder att presentera kan denne ersättas av annan medförfattare som är knuten till universitet, högskola eller ögonklinik.
  4. Finansiella bindningar ska redovisas i både abstract och presentation.
  5. Språket ska vara svenska eller engelska.
  6. Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
  7. Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
  8. Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract. Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
  9. All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

Sista datum för inlämning är 20 juni.

Författare kommer att meddelas om abstractet accepterats till fritt föredrag eller som poster.
Posterskärm storlek: Posterskärmarnas grå tygklädda yta är 930 mm bred x 1960 mm höjd

Lokala organisationskommittén

Anne Odergren
Maria Kugelberg
Kicki Morsing
Eva Dafgård Kopp
Charlotta All-Eriksson
Stefan Lövgren

www.swedeye.org

Kontakt
Akademikonferens

Box 7059
750 07 Uppsala
 +46 18-67 15 33 eller +46 18-67 10 03
ogonarsmote2018@akademikonferens.se